B İ L M A M A
bilmama
bilmama
bilmama
bilmama

SERTİFİKALARIMIZ

Fabrikamızda, kalite kontrol amaçlı birçok analiz yapılmaktadır. Analiz süreci ham madde seçimiyle başlar. Seçilen ham madde geldiğinde, tonajına ve ürünün türüne bağlı olarak, farklı sayıda numune alınır ve ölçümü yapılır. Girdi kontrolünde yapılan ölçümlerimiz: Protein, yağ, kül, selüloz ve nemdir. Bunun yanında duyusal ve görsel kontroller de yapılmaktadır. Onaylı tedarikçilerimizden gelen ürünler belli periyotlarla hem kendi laboratuvarımızda hem de akredite dış laboratuvarlarda incelenmektedir. Öncelikli testlerimiz mikrobiyolojik testler ( Salmonella, I.Monocytogones, enterobakter ) ve bunların yanında küf -maya analizleridir. Bitkisel ürünlerde ise toplam toksin başta olmak üzere, pestisit analizlerini de belli periyotlarla yapmakta ve yaptırmaktayız. Ürün girdide risk değerlendirmesine göre ağır metal ve dioksin analizleri yapılmaktadır. Tedarikçilerimizden kimyasal ve radyolojik bulaşmaya sebebiyet vermeyeceklerine dair deklarasyon yazıları almaktayız.

Üretimimizde kullandığımız yağ, hem kaplama yapılması hem de aromatik özelliği bakımından bizim için önemli ham maddelerden birisidir. Bu nedenle her girdi de FFA (serbest asitlik) ve peroksit değerlerine bakıp, kabulü uygun ise ürün kabulü gerçekleştiriyoruz.

Üretim sürecinde, farklı noktalardan numuneler ve ürünler de analiz edilerek üretime yön verilmektedir. Bu süreçte yapılan analizler ise ürünün besin parametreleri olan; protein, yağ, kül, selüloz ve nemdir. Bunlar her üründe, ürün üretim sürecinden çıkmadan yapılır.

Ürünümüz kadar üründe kullandığımız suyun kalitesine de önem vermekteyiz. Bu nedenle su analizi aşamasında içme suyu kriterlerini baz almaktayız. Ortam havasından ve makinelerden bulaşma riskini önlemek amacıyla toplam canlı sayısı ve küf-maya durumlarına bakılmakta olup bunun yanında personel el swap analizleri yapılmaktadır.

Son aşamada ise, son ürün analizleri, olarak besin öğeleri analizleri yinelenmektedir. Besin öğeleri analizleri yanında, gıda güvenliğini tehdit eden analizler de yapılmaktadır. İncelemeler risk analizinde belirlenen periyoda göre yapılmaktadır. Yapılan analizler şu şekildedir : Salmonella, l. Monocytogones, enterobacter, maya-küf, toplam aflatoksin ve toksin çeşitleri, ağır metaller, dioksin ,FFA ve peroksit analizleridir.

Ambalajlardan bulaşmayı engellemek amacıyla tedarikçilerimizden migrasyon analizleri alınmaktadır. Sevkiyat öncesi kalite kontrol analizleri, sevk edilecek ürünlerin içinden sevk miktarına bağlı olarak farklı sayıda örnek alınarak yapılmaktadır.

BİLMAMA tüm üretiminde yukarıda saydığımız üretim proseslerine uygun davranmayı tahhüd eder. Ayrıca güncel olan her türlü gelişimi de yine üretim proseslerine uygulamayı da tahhüd eder.


Her Zaman Taze

Taze, yenilebilir, tam ve dengeli formülleri ile, kedi ve köpekler için oluşturulmuş harika içeriğe sahip mamalar ile tanışın. Kaliteden ödün vermeyen, sürdürülebilir üretim prensibi ile çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Üretimin her aşamasında konusunda uzman kadromuz ile hizmetinizdeyiz. Bizler sizlerin merak ettiğiniz her konuda cevap vermek için çalışanlarımıza sürekli mesleki alanları ile ilgili eğitimleri, sektörel gelişmeleri takip edip, değişimleri uyguluyoruz.